Duyurular

İhaleler

Kampanyalar

Kalite Birimi » 

KALİTE POLİTİKASI VE 2014 YILI BÖLÜM HEDEFLERİ

 

 

  KALİTE POLİTİKAMIZ;

 

Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda, önceliğimiz hastalarımızın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, sistemimizi sürekli gözden geçirmek, iyileştirme çalışmalarına önem ve öncelik vermektir. Hastalarımızın ve tüm çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak, çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme süreçlerinde etkin kılmak ve çalışanlarımızın gurur duydukları çalışma ortamını sağlamak, teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunarak hiçbir şekilde kalite anlayışından taviz vermemektir.

 

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Sağlıkta Kalite Standartları (ana hedef)

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

 

Etkinlik ve Etkililik

Birim/Bölüm

(Organizasyon şeması)

Tespit Edilen Hedef

 

Ölçüm

Hedef Tespit Analizi

Hedefler üst yönetim,bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmiştir.

İmzalar

 

Yönetim

1-Sağlıkta hizmet kalite standartlarıdeğerlendirilmesinden 90 ve üzeri almak,

2-Hasta memnuniyet anketlerinde memnuniyet oranı katsayılarını 90’nın üzerinde tutmak,

3-Çalışan memnuniyet anketleri memnuniyet katsayılarını 70’in üzerinde tutmak,

4-Hastanemizde yapılan hizmet içi eğitimlere personelin %80’nin katılımını sağlamak,

5-Kalite dokümanlarının %100’ünün otomasyon sistemi üzerinden yayınlanmasını sağlamak.

-S.B. Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz değerlendirme

 -Çalışan memnuniyeti anketi

 -Hasta memnuniyeti anketi

 -SKS

 

 

 

 

Poliklinik Hizmetleri

1-Sağlıkta hizmet kalite standartları değerlendirilmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Poliklinik hizmetlerinden ayaktan hasta memnuniyet oranlarını %90’nın üzerinde tutmak,

3-Poliklinik çalışanlarının %100’ünün kişiler arası ilişkiler ve iletişim eğitimlerini almasını sağlamak.

-S.B. Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz değerlendirme

 -Hasta memnuniyeti anket

 

 

 

 

Laboratuvar Hizmetleri

 1-Sağlıkta hizmet kalite standartları değerlendirilmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Kan alma saatinin HBYS’ye eklenmesi için gerekli alt yapıyı tamamlamak,

3-Laboratuvar personelinden kaynaklanan hataların %5’in altında olmasını sağlamak.

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz değerlendirme

 -HBYS

 

 

 

Görüntüleme Hizmetleri

1-Sağlıkta hizmet kalite standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Hatalı çekim oranını %5’in altında tutmak,

3-Röntgen biriminde çalışan personellerinin %100’ünün dozimetre ölçümlerinin 6 ayda bir yapılmasını sağlamak,

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz değerlendirme

 - Hasta memnuniyeti anketi

 

 

 

 

Eczane Hizmetleri

 

1-Sağlıkta hizmet kalite standartları değerlendirilmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-İlaçların miat ve stok takiplerinin otomasyon sistemi üzerinden yapılması için gerekli düzenlemelerin yaptırılmasını sağlamak.

 

-S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 

 

 

Diyaliz Hizmetleri

 1-Sağlıkta hizmet kalite standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Hastave  çalışan güvenliğine %100 dikkat etmek.

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 

 

 

Acil Servis Hizmetleri

 1-Sağlıkta hizmet kalite standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Acil servis çalışanlarının %100 üne yılda iki kez CPR eğitimi vermek,

3-Hasta ve  çalışan güvenliğine %100 dikkat etmek.

4-Acil servis çalışanlarının yapılan hizmet içi eğitimlere %80’nin katılımını sağlamak,

5-Güvenlik raporlama sistemi personelin %100’üne anlatılarak kullanılmasını sağlamak.

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 -Eğitime katılım formları

 -İNDİKATÖRLER

 

 

 

Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

1-Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirilmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Kesici/delici alet yaralanmasını %1’in altında tutmak,

3-Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü konusunda düzenlenen Hastane Enfeksiyonları El Hijyeni ve Tıbbi Atıkların Kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerinin %80’ininin katılımını sağlamak.

 -HKS Değerlendirmesi

 -Kesici-Delici Alet Yaralanması aylık Veri Analiz Formu

 - Eğitime katılım formları

 

 

 

 

Tesis Yönetimi

1-Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 1-Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-HAP ile ilgili eğitime hastane çalışanlarının %75’inin katılımını sağlamak,

3-Kapsamlı bir yangın tatbikatı planlayıp uygulamak.

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 - Eğitime katılım formları

 -Tatbikat görüntüleri

 

 

 

Bilgi Yönetimi

 1-Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-HBYS ilgili oluşan sorunların kayıt altına alınması ve %90’nınınaynı günde çözülmesini sağlamak.

3-Sağlık nete veri giriş oranını % 90 nın üzerinde tutmak.

4-MHRS ile randevulu muayane oranını % 20 ye çıkarmak.

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 -HBYS,TSİM

 

 

 

Stok Yönetimi

 1-Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Depolarda bulunan tüm malzemelerin istem ve takiplerin %100 oranında HBYS üzerinden yapılmasını sağlamak.

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 -HBYS

 

 

 

Atık Yönetimi

 1-Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

2-Tıbbi atık üretimini bir önceki döneme göre %10 azaltmak.

 -S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 -Tıbbi atık teslimat formları

 

 

 

İndikatör Yönetimi

 1-Sağlıkta Kalite standartları değerlendirmesinden 90 ve üzeri puan almak,

 - S.B.Dönemsel HKS Değerlendirmesi veya Öz Değerlendirme

 

 

 

 

          Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticilerinin ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmiştir. Dönemsel değerlendirme toplantısına sunulmuştur.

 

            Kalite Yönetim Birimi                                                                                                                                                                   Baştabip

Akgün Yazılım © 2013