Duyurular

İhaleler

Kampanyalar

SKS Yönetimi » Kalite Yönetim Direktörü » 

Kalite Yönetim Direktörü

Hastanemizde Kalite Yönetim Direktörü olarak Buşra KÖSE çalışmaktadır.

 

 

Kalite Yönetim Direktörünün Görevleri

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmların koordinasyonunu sağlamak,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmek,

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

Sorumlular ile koordineli çalışmaktır.

Akgün Yazılım © 2018